R, 16.04.2021

Laoküla rand on surnud luikesid täis
Lisatud Põllumajandus-ja Toiduameti kommentaar

Laoküla rand ning surnud luiged

FOTO: Kalurid Paldiskis

«Kuuuurijaga» võtsid ühendust kalamehed, kelle sõnul pole peale mitut kõnet lühinumbrile 1247 endiselt surnud luikedega midagi ette võetud ning vaatepilt on kole.

Laoküla rand asub Paldiski linna vahetus läheduses ning rannas viibides näeb lausa Paldiski lõunasadamas paiknevaid kaubalaevu. Just see sama rand on luikede meelispaigaks ning kalameeste sõnul on sealt hea paadiga merele minna.

Laoküla rand

FOTO: Kalurid Paldiskis

Kalurite sõnul teavitasid nad surnud luikedest lühinumbrile 1247 juba kaks nädalat tagasi mitu korda. Lühinumbrile 1247 saab teatada keskkonnaga seotud probleemidest, näiteks keskkonnarikkumistest, reostustest ning abitutest loomadest.

Laoküla rand ning surnud luiged

FOTO: Paldiski kalurid

«Praegu on linnugripi oht, see ju nakkab ka inimestele. Ei mõista, miks luikesid pole siiani ära koristatud. Nüüd on alles vaid korjused. Nii seatakse ohtu ka teised linnud ja loomad, kes seda sama randa külastada armastavad!» rääkis üks nördinud kalur.

Laoküla rand ning surnud luiged

FOTO: Kalurid Paldiskis

«Kuuuurija» toimetus käis kohapeal asja uurimas. Merel ujus mitukümmend kaunist luike, kuid rannaäärne oli tõepoolest luikede luid ja sulgi täis. Mõnest linnust olid alles vaid tiivad.

FOTO: Kalurid Paldiskis

«Kuuuurija» helistas ka ise 1247 lühinumbrile, et uurida, miks pole kahe nädala jooksul loomi ära toimetatud. Kõnekeskuse töötaja kahjuks midagi täpsemat vastata ei osanud, kuid kinnitas, et nemad on teavituse keskkonnaametile ning veterinaar- ja toiduametile edasi andnud ja ise edasise eest ei vastuta.

«Kuuuurija» võttis ühendust nii Keskkonnaameti kui ka Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko vastas «Kuuuurijale» järgmiselt:

«Reeglina surnud linde randadest ei koristata. Kui luige korjus satub avalikult kasutatavasse supelranda ja häirib paljusid inimesi, siis hukkunud looma korjuse avalikust kohast koristamise eest vastutab reeglina maaomanik või kohalik omavalitsus, kelle pädevuses on enda territooriumi heakorra tagamine. Linnugrippi surnud lindude koristamise vajalikkuse otsustab Põllumajandus- ja Toiduamet.»

Põllumajandus-ja Toiduameti kommunikatsioonispetsialisi komnmentaar:

Põllumajandus- ja Toiduamet on juba mitmeid kuid avaldanud infot ja kutsunud ülesse inimesi meid teavitama, kui leitakse surnud veelind (haned, luiged) või röövlind (kotkad, kullid). Samasugune info on edastatud meie headele koostööpartneritele, kelleks on Keskkonnaamet, Häirekskus ja kohalikud omavalitsused. Nii inimestelt otse kui ka koostööpartnerite kaudu on ametit teavitatud ca 700 korral hukkununa leitud vee- ja metslindudest. Kõikidele teadetele on reageeritud ning esimesel võimalusel ka linnud kokku korjatud ja kahjutustamine korraldatud. Erandiks võivad olla vaid linnud, mis on olnud jääl või merel, mille kokku korjamine oleks võinud ohtu seada Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikud.

Tulles tagasi Laoküla juhtumi juurde, siis saame kinnitada, et sellest piirkonnast on kokku korjatud erinevatel päevadel 26 surnuna leitud luike.

Rohkem infot lindude gripi kohta sh info positiivsete leidude kohta veelindudel ja korduma kippuvad küsimused.

https://pta.agri.ee/eestis-levib-lindude-gripp